WŁADZE KLUBU

Zarząd Klubu

Prezes - Jacek Bęben

V - ce prezes - Witold Deptuch

Sekretarz -Grzegorz Morawski

Członek zarządu - Bożena Stodolak

Członek zarządu - Robert Fic

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Walentyna Repecka

Sekretarz  - Marcin Bednarz

Członek komisji rewizyjnej - Bogdan Szarek

Sprawozdania